Här snabbutbildas personal för att skjutsa coronasjuka