Fredricson och Zaloubet försvarade sin titel i Masterklassen